Her yaş grubundaki kişiler Boyutsal Nefes yapabilir. Nefes çalışmalarından, aşağıda detaylıca belirtilen, yaşantımızın pek çok alanında fayda görebiliriz.

 • Öfke, stres ve duygu yönetimi isteyenler
 • Yaşamlarına denge getirmek isteyenler,
 • Yaşamlarında önemli dönüm notalarından geçenler:
  • İlişkiler: Boşanma, evlilik, ayrılık, vs
  • Sağlık: Kaza ve travma sonrası stres bozukluğu, önemli hastalıklar (kanser, kalp, şeker, depresyon, vs), hamilelik dönemi, vs
  • İş Hayatı: İşten çıkarılma, işsizlik, vs
  • Kayıp: Ölüm, ayrılıklar, statü, maddiyat, vs
 • Bedensel kronik ağrı çekenler (baş ağrıları, migren, regl, omurga, kas, fasia, vs)
 • Nefes problemleri çekenler (nefes darlığı, astım, koa, vs)
 • Bağımlılıklarından özgürleşmek isteyenler (sigara, alkol, madde, ilişki, sevgi, vs)
 • Tekrar eden olumsuz yaşam deneyimleri yaşayanlar,
 • Daha fazla özgüven, huzur, cesaret, neşe ve yaşam sevinci isteyenler,
 • Kendi gücünü eline almak isteyenler,
 • Yaratım gücünü aktive etmek isteyenler
 • Eril ve dişil enerjisini dengelemek isteyenler
 • Öz ve içsel gücüyle bağlantısını güçlendirmek isteyenler

Herkes Boyutsal Nefes Yapılabilir mi?

Boyutsal Nefes seansına ilk defa gittiğinizde, sağlık durumunuz hakkında detaylı bilgi edinmek için nefes koçunuz size “Danışan Bilgi Formu” doldurur. Böylece, sizin sağlık durumunuza uygun olarak uygulama yapar.

Epilepsi (çok sık atak geçirenler), anevrizma, felç, şizofren gibi her an herşeyin olabileceği, yüksek riskli durumları olan kişilere Boyutsal Nefes yapılmamalıdır. Nefes almak bu kişilere zarar vermez, hatta iyi bile gelebilir. Ancak bu kişilerin sağlık durumlarından kaynaklı yüksek riskler bulunmaktadır ve bu risklerin ne zaman gerçekleşeceği öngörülemez. Dolayısıyla, Nefes Koçu kendini bu risklerden korumalıdır.

Bunlar dışında, aşağıda yer alan sağlık durumları için Boyutsal Nefes’ten oldukça yüksek fayda görebilirsiniz. Boyutsal Nefes koçları, her bir duruma nasıl uygulama yapacağına dair tüm bilgi ve beceriye sahiptir.

 • ASTIM HASTALARI
 • ÇOCUKLAR
 • HAMİLELER (Hamileliğin ilk 3 ayında ve 8.ci ay itibariyle sonra seans yapılmamalıdır.)
 • HİPOGLİSEMİ
 • KALP ve TANSİYON
 • KANSER
 • OBEZİTE
 • KOAH
 • MADDE BAĞIMLILARI
 • MANİK DEPRESİF (Yanlarında güvendikleri bir tanıdıklarının gözetmen olarak bulunması önerilir.)
 • MİGREN VE BAŞAĞRILARI
 • PANİK ATAK
 • YAŞLILAR