Kokular, bilinçaltı üzerinde güçlü bir dönüştürücü etkiye sahiptir. Dolayısıyla, yüksek frekanslı duygulara uyumlanmış aromatik yağ kullanımı ile, bilinçaltına daha kolay nüfuz edilebilir.

Boyutsal nefes seansında, bağlantılı burun nefesine geçildiğinde, aromatik yağ uygulaması yapılır. Bu uygulama, derin gevşeme öncesinde, bağlantı burun nefesine geçildikten hemen sonra, seçilen aromatik yağ elde ısıtılıp danışana koklatılır ve 3.cü göz bölgesine nazik dokunuşlara sürülerek kişi derin gevşemeye hazırlanır. Böylece danışan, daha derin seviyede gevşeme ve bağlantı durumuna kolaylıkla geçer.

Aromatik Yağ Seçimi

Seansta kullanılacak aromatik yağ seçimi, seans öncesinde danışanın tercihine göre belirlenir. Boyutsal Nefes’te, farklı içeriğe sahip ve buna bağlı olarak da farklı frekansa uyumlanmış 10 adet aromatik yağ kullanılır. Bunlar;

1) Abundance – Bolluk

2) Acceptance – Kabul

3) Build your Dream – Hayallerini Yarat

4) Clarity – Netlik

5) Energy – Enerji

6) Forgiveness – Affetme

7) Joy – Neşe

8) Lady Sclareol – Dişilik

9) Love – Aşk

10) Release – Bırakma